Terms & conditions

Terms & conditions

Bij Obumex NV hechten we veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van alle personen van wie wij gegevens verzamelen. We behandelen deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. We doen er alles aan om de aan ons verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging,  openbaarmaking, ongeoorloofde toegang of oneigenlijk gebruik.
In dit privacy statement leggen we uit wie we zijn, wanneer en waarom we uw persoonlijke gegevens nodig hebben, welke gegevens we verzamelen, op welke manier we ze verwerken, hoelang we ze bijhouden.

 

A. WIE ZIJN WIJ?

Obumex NV, met hoofdzetel Diksmuidestraat 121 te 8840 Staden is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens (Verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van GDPR).

Ondernemingsnummer: BE 0405 584 417 

 

B. WANNEER VERZAMELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

We verzamelen uw gegevens zodra u ons zelf uw gegevens overmaakt. Dit kan per mail, sms, mondeling (telefonisch, tijdens een bezoek op het bedrijf, evenement,…) via afgifte van uw visitekaartje of op enige andere mogelijke wijze. We kunnen uw gegevens ook verzamelen wanneer deze publiek toegankelijk zijn gemaakt, of wanneer u deze zelf openbaar heeft gemaakt op publieke/sociale media.

 

C. WAAROM HEBBEN WE UW PERSOONSGEGEVENS NODIG?

We verzamelen uw persoonsgegevens voor de doelen hieronder vermeld en zullen deze gegevens niet gebruiken voor andere doelen zonder u daarvan op voorhand op de hoogte te brengen en indien nodig uw toestemming daarvoor te vragen. We gebruiken uw gegevens in het kader van de voorstelling en de uitvoering van onze handelsactiviteiten.

Meer specifiek gebruiken we uw persoonsgegevens voor:

  • Het beheren van de commerciële relatie tussen u als (potentiële) klant en Obumex NV.
  • Het verzenden van informatie over de volledige afhandeling van uw offerteaanvragen,
  • bestellingen en projecten alsook om u op de hoogte te houden van commerciële activiteiten,news letters etc.

 

D. MET WIE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS GEDEELD?

Uw gegevens worden gedeeld met medewerkers van onze onderneming die ze nodig hebben om de taken die hen werden toevertrouwd te vervullen en zoals ze werden gedefinieerd in het arbeidsreglement en/of hun functiebeschrijving.

 

E. WAT IS DE BEWAARTERMIJN VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden minimum 10 jaar bewaard of zolang ze noodzakelijk zijn voor de hierboven vermelde verwerkingsdoeleinden en zolang de wet dat vereist. U kunt gerust zijn: we stellen alles in het werk om uw gegevens te beschermen. In elke commerciële mail die u van ons krijgt, heeft u bovendien de mogelijkheid om u uit te schrijven.

 

F. HOE ZIT ONS COOKIE BELEID IN ELKAAR?

We gebruiken cookies op deze site. Door onze site te gebruiken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Onze website gebruikt volgende cookies:

First party cookies: zijn die cookies die geplaatst worden door een website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker
(b.v. cookies geplaatst door www.obumex.be ).

Third-party cookies: zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de website die bezocht wordt
door de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die
Website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).

Functionele cookies: zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.

Niet-functionele cookies: zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website. Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is etc. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker
werden getoond. Niet functionele cookies kunnen first party of third party cookies zijn.

Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies.

Sessie cookies: Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies.